THE ASSOCIATION OF GAMES DEVELOPERS FROM KOSICE AND SURROUNDINGS

Show studios

Game Dev Košice je online!

Spustili sme prvú Early Access verziu webu pre Game Dev Košice. Cieľom je integrovať všetky aktivity, ktoré sa týkajú herného developmentu primárne v Košiciach, ale nakoľko herný development má nadregionálny a medziodborový presah, ta ...

09.October 2018