Game Dev Košice je online!

Späť
  • Publikované: 09.október 2018

Game Dev Košice je online!

Spustili sme prvú Early Access verziu webu pre Game Dev Košice. Cieľom je integrovať všetky aktivity, ktoré sa týkajú herného developmentu primárne v Košiciach, ale nakoľko herný development má nadregionálny a medziodborový presah, tak sa tu stretnete aj so zaujímavosťami z rôznych iných relevantných oblastí.
Game Dev Košice je platforma, ktorú si budete vytvárať sami a do ktorej budeme postupne integrovať ďaľšie features. Ak máte nejaké návrhy na obsah, píšte na email master@gamedevkosice.sk .
Tešíme sa na Vaše názory!